Training Rots en Water

Training Rots en Water

Het Leger des Heils W&G Limburg-Brabant runt naast het uitstapprogramma ‘Levenskracht’ ook een info- en adviescentrum genaamd ‘Terecht’. Het doel is positieverbetering van (ex)sekswerkers door het bieden van activiteiten gericht op empowerment, het geven van informatie, voorlichting en advies.

Lees verder in het projectenoverzicht over de nieuwe trainingen:  Training Rots en Water