Overlijden oud-secretaris Oscar Wibaut

Overlijden oud-secretaris Oscar Wibaut

Het bestuur heeft kennis genomen van het droevige bericht van het overlijden op 12 juni 2016 van haar oud-secretaris, de heer

mr. O.C.M. Wibaut

De heer Wibaut was van 1974 tot en met 1996 verbonden aan het bestuur van onze stichting, waarvan 18 jaar in de functie van secretaris. In deze periode heeft de heer Wibaut in belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van de dak- en thuislozenzorg in Eindhoven. Vanuit deze functie was hij ook de drijvende kracht bij de ontwikkeling en oprichting van kinderdagverblijf de Kabouterberg en van bejaardencentrum Gagelbosch, beiden ondergebracht in zelfstandige stichtingen waarvan hij ook vele jaren het voorzitterschap van beide besturen vervulde.
Toen onze instellingen in 1984 zijn overgaan in zelfstandige organisaties met eigen besturen heeft de heer Wibaut zijn deskundigheid ingezet voor de omvorming van onze stichting tot vermogensfonds. Zijn visie dat het vermogen van de stichting aangewend diende te blijven worden voor het doel waarvoor de gever het destijds beschikbaar heeft gesteld, leeft ook nu nog steeds voort binnen ons bestuur. Ook na zijn terugtreden uit het bestuur bleef hij belangstellend het werk en beleid van onze stichting volgen.

Wij kennen de heer Wibaut als een zeer sociaal bewogen man, oprecht en met een speciaal oog voor sociaal zwakkeren in de Eindhovense samenleving. Voor deze doelgroep heeft hij zich jarenlang bijzonder ingezet.
Daarnaast kennen wij hem als een aimabele en humorrijke persoonlijkheid, waarvan zijn verrassende jaarlijkse nieuwjaarswensen steeds weer getuigen waren.

Met het heengaan van de heer Wibaut verliest Eindhoven een inwoner die voor de ontwikkeling van de sociale sector in de stad jarenlang van grote betekenis is geweest.

Wij zijn de heer Wibaut zeer erkentelijk voor zijn wijsheid, inzet en belangstelling voor onze stichting.
Dat hij moge rusten in vrede.