In het kort

De Augustijner pater Goof Mijnsbergen had vanaf vrij snel na de oprichting in 1946 tot en met 1981 de leiding over Stichting Thomas van Villanova. Een kundig en daadkrachtig bestuur steunde hem. Tot 1977 was de heer Wim van Doorne de voorzitter. In die tijd groeide de stichting uit tot een instelling met afzonderlijke tehuizen voor opvang van dakloze mannen (1946), dakloze vrouwen met en zonder kinderen (1957), een zogenaamd halfweghuis voor opvang en begeleiding van ex-psychiatrische patiënten en ex-gedetineerden (1969) en een kinderdagverblijf voor kinderen met een sociale indicatie (1978 nieuwbouw).

Weldoeners

Pater Mijnsbergen organiseerde allerlei acties voor de financiering van de opvangvoorzieningen. Bovenal wist hij mensen en bedrijven te motiveren om tegen een sociaal tarief of tegen kostprijs verbouwingen, installaties en inrichting van gebouwen te realiseren. Bestuurslid Willy Volker (1957 t/m 1963) van Volker Centrale Verwarming B.V. was een van deze geïnspireerde weldoeners. Hij overleed kinderloos en liet twee bloeiende bedrijven na aan de stichting. Hiermee werd de basis gelegd voor het latere vermogen van de stichting.

Vermogen

Van 1977 tot en met 2012 was de heer Wim van Elk de voorzitter van het bestuur. In die periode zijn de bedrijven verkocht, zodat het vermogen geheel uit liquide middelen bestaat. Het rendement van het vermogen wenden we aan om onze doelstellingen te realiseren, onder voorzitterschap van de heer Pieter van Geel.