Verkorte staat van baten en lasten over 2012

Verkorte staat van baten en lasten over 2012