De leden van ons bestuur

  • Voorzitter: de heer drs. P.L.B.A. van Geel
  • Penningmeester: mevrouw drs. M.P.M. Jonkman-Ockhuizen
  • Secretaris: de heer mr. V.H.M. Wibaut
  • Lid: mevrouw V.M.V. Durinck-Lourens MA
  • Lid: mevrouw drs. A.J. van Mierlo

Bestuurssecretaris: mevrouw C.J.G.M. Hobbelen-van der Heijden

De bestuursleden van Stichting Thomas van Villanova zijn onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding.

De bestuurssecretaris is in dienst van de stichting en ontvangt een salaris conform schaal 13 van CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.