De leden van ons bestuur

  • Voorzitter: de heer drs. P.L.B.A. van Geel
  • Penningmeester: de heer mr. L.W.A.M. van Doorne
  • Secretaris: de heer mr. V.H.M. Wibaut
  • Lid: mevrouw V.M.V. Durinck-Lourens MA
  • Lid: mevrouw drs. M.P.M. Jonkman-Ockhuizen

Bestuurssecretaris: mevrouw C.J.G.M. Hobbelen-van der Heijden

De bestuursleden van Stichting Thomas van Villanova zijn onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding.

De bestuurssecretaris is in dienst van de stichting en ontvangt een salaris conform schaal 13 van CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.