De leden van ons bestuur

  • Voorzitter: de heer drs. P.L.B.A. van Geel
  • Penningmeester: mevrouw drs. M.P.M. Jonkman-Ockhuizen
  • Secretaris: de heer mr. A.M.G.J. van Puijenbroek
  • Lid: mevrouw V.M.V. Durinck-Lourens MA
  • Lid: mevrouw drs. A.J. van Mierlo

Bestuurssecretaris: mevrouw C.J.G.M. Hobbelen-van der Heijden

De bestuursleden van Stichting Thomas van Villanova zijn onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding.

De bestuurssecretaris is in dienst van de stichting en ontvangt een vast salaris.