Verkort beleidsplan

Stichting Thomas van Villanova stelt zich ten doel instellingen te steunen, onder door het bestuur van de stichting te stellen voorwaarden, die aan personen van alle leeftijden en alle gezindten geestelijke en stoffelijke verzorging, opleiding en arbeidstoeleiding verlenen, die zo nodig gepaard gaat met een medische, sociaal psychologische en/of pedagogische begeleiding.

Ons beleid is gericht op het verwezenlijken van de doelstelling, voornamelijk door financiële ondersteuning van nieuwe initiatieven op het gebied van maatschappelijke opvang, armoedebestrijding en educatie, opvang en preventie van kansarme jeugd in de regio Zuidoost-Brabant.

Daarnaast steunt de stichting kleinschaligere projecten met een bredere doelstelling en bereik en kunnen maatschappelijke organisaties een beroep doen voor noodhulp aan particulieren via het Sociaal fonds.

Download ons beleidsplan 2016-2020