Algemeen Nut Beogende Instelling

Vanzelfsprekend is Stichting Thomas van Villanova een algemeen nut beogende instelling, een zogeheten ANBI (RSIN 0026.53.953).

Dat betekent dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van onze stichting voor ten minste 90% een algemeen belang dienen en dat we geen winstoogmerk hebben. We voldoen aan de eisen voor wat betreft het beschikkingscriterium, beloning voor bestuurders, integriteit, administratie, publicatie en verantwoording.

Alle informatie stellen we openbaar ter beschikking, voornamelijk op deze website, zodat u inzicht krijgt in het functioneren van onze stichting.