Korte introductie

Stichting Thomas van Villanova is op 8 januari 1946 door de paters Augustijnen opgericht. Zij lieten zich inspireren door Thomas van Villanova (Tomás García Martínez, 1488-1555). Deze Spaanse Augustijn, theoloog, filosoof en aartsbisschop heeft altijd heel sober geleefd, terwijl hij tot een rijke familie behoorde. Hij gaf alles weg om de armen en behoeftigen te ondersteunen.

De stichting is bekend geworden vanwege haar inzet voor opvangcentra voor dakloze mannen en vrouwen.

Tegenwoordig zetten we onze financiële middelen ook in voor andere kansarme doelgroepen.

Ons werkgebied is van oudsher de regio Zuidoost-Brabant.  Daarnaast ondersteunen we enkele projecten op de Nederlandse Antillen.