Stichting Thomas van Villanova zet zich in voor het voorkomen van uitsluiting van mensen. Al sinds 1946.

De mensen voor wie wij ons vermogen inzetten, zijn mensen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken om hun leven weer op de rails te krijgen. Omdat ze in armoede leven, of omdat ze op andere wijze in een kansarme of kwetsbare positie verkeren.

We doen dat niet rechtstreeks, maar via professionele hulpverleners, sociaal-maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen. Het zijn hun sociaal-maatschappelijke of sociaal-culturele projecten en activiteiten en hun aanvragen voor individuele noodhulp aan de hand waarvan we financiële steun verlenen.

Cliënten en individuele personen kunnen niet zelf rechtstreeks een aanvraag indienen.