Trudo Weekendschool

Trudo Weekendschool

De Trudo Weekendschool geeft aan alle kinderen, met name uit de sociaal economisch zwakke plekken van Eindhoven, de kans om hun horizon te verbreden en hun ambities en ware potentieel te verzilveren. De ambitie van de W ...

1 2 3 4 5