Spanningen tussen 'hangjongeren' en buurtbewoners hebben vaak te maken met vooroordelen en het geen inzicht hebben in elkaars leefwereld. Het project We are Neighbours laat beide groepen een kijkje nemen in elkaars wereld.

Tijdens 4 workshops die de deelnemers met elkaar volgen, worden ze uitgedaagd zich open te stellen en worden ze geprikkeld om de ander niet in een hokje te plaatsen maar verder te kijken. En zo ontdekken ze dat de eerste indruk lang niet altijd klopt.

De deelnemers werken samen aan speciale opdrachten en er ontstaat een mooie saamhorigheid.

Naast de workshops worden de deelnemers ook een dag gevolgd door een fotograaf. Het foto- en beeldmateriaal hiervan wordt tentoongesteld in de Cacaofabriek in Helmond in de vorm van een expositie.

We are Neighbours is een project van het Jongerenopbouwwerk van Bijzonder Jeugdwerk Brabant en wordt uitgevoerd in Helmond.