Voorleesbus ‘Blikkie'
Blikkie is een initiatief van Bibliotheek Helmond-Peel, die sinds 2014 met deze bijzondere vorm van leespromotie kinderen t/m groep 4 als lid van de bibliotheek wil verwelkomen en hen leesplezier wil laten beleven. De Voorleesbus kan alleen rijden met behulp van vrijwilligers die zich als chauffeur of als voorlezer in willen zetten. Met enthousiaste chauffeur Theo en dito voorlezer Bernadette reden wij een ochtend in Blikkie mee naar twee kinderopvanglocaties in Helmond, waar de kinderen buiten, in de bus, voorgelezen werden uit een leuk kinderboek.

Voorlezen stimuleren
Iedereen gaat er vanuit dat ouders hun kinderen thuis voorlezen, maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld kinderen uit kansarme gezinnen, waar veel laaggeletterdheid voorkomt, worden zelden tot nooit voorgelezen. Maar ook in de moderne superdrukke gezinnen wordt niet altijd meer vanzelfsprekend tijd genomen om voor te lezen. Terwijl dat zo belangrijk is voor de taalontwikkeling van jonge kinderen.
Vandaar dit initiatief om voorlezen thuis te stimuleren. Via het kind wil men ook de ouders enthousiast maken om hun kinderen voor te lezen en zelf boekjes te laten lezen.

Oldtimer
Blikkie is een Citroën HY uit 1971, die is omgebouwd van camper naar leesbus, en is dus al 45 jaar oud. De laatste tijd vertoont Blikkie wat ‘kuren’. Zoals alle oldtimers, lijdt ook Blikkie aan een aantal gebreken, zoals startproblemen, lekkages en ernstige roestvorming, die nodig moeten worden opgelost.
Stichting Thomas van Villanova heeft financieel bijgedragen aan deze benodigde reparaties van Blikkie.

Voor álle kinderen 
Mede door onze bijdrage kan Blikkie weer langer op de weg blijven en alle kinderen leesplezier bezorgen. Àlle kinderen, dus ook de kinderen uit gezinnen waar voorlezen niet vanzelfsprekend is.