Huize Angela in de Kwartelstraat in Eindhoven is de verpleegzorgvoorziening van Stichting Neos. Neos biedt hier tijdelijke of langdurige verpleeghuiszorg aan dak- en thuislozen. Er is verpleegkundige, medische en paramedische zorg (bijv. fysiotherapie). Er wordt nauw samengewerkt met gespecialiseerde instellingen zoals GGzE en huisartsen.

De bewoners van Huize Angela zijn doorgaans oudere daklozen die niet meer over een eigen sociaal vangnet beschikken en een verblijfsindicatie hebben in het kader van de AWBZ.