‘Als je goed je best doet op school, kun je later worden wat je wilt'
Dat klinkt mooi, maar zo werkt het niet altijd. Je moet ook de káns krijgen om je talenten te ontwikkelen. De Trudo Weekendschool biedt deze kans aan kinderen, met name uit de sociaal economisch zwakke plekken van Eindhoven, die hun talenten willen ontwikkelen. Het is een ‘school' voor nieuwsgierige, leergierige kinderen van 10-14 jaar. Gedurende 2,5 jaar maken ze op zondag (van 11.00 tot 14.30 uur, maar niet in de vakanties) kennis met kunst, cultuur, maatschappij en wetenschap. De leerlingen krijgen tussentijds aan het einde van leerjaar 1 en 2 een rapport en ze ontvangen aan het einde van het programma van 2,5 jaar een diploma. Het programma wordt verzorgd door enthousiaste gastdocenten en ondersteund door vele vrijwilligers. De kinderen duiken in een boeiende wereld van journalisten en doctoren, advocaten en architecten, rechters en politici. Deze professionals laten hen zien, horen en ervaren wat er allemaal bij hun vak komt kijken.

Geen jong talent blijft onbenut aan de kant staan
De Trudo Weekendschool is na 8 jaar stevig geworteld in Eindhoven en geeft aan kinderen de kans om hun horizon te verbreden en hun ambities en ware potentieel te verzilveren. De ambitie van de Weekendschool is dat geen jong, Eindhovens talent onbenut aan de kant blijft staan. Dat is in het belang van het kind én de samenleving.

Strategisch plan 2017-2020 + onderwijs aan vluchtelingen- en nieuwkomerskinderen
De Weekendschool heeft behoefte aan een strategisch plan voor de toekomst en zij willen graag iets doen voor de vluchtelingenkinderen die de afgelopen periode naar Eindhoven zijn gekomen. Zij werken met een klein team van professionals en met inmiddels zo’n 80 vrijwilligers. De professionals zijn de verbindende schakel tussen alle betrokken partijen en verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van de school. Voor het samenstellen van het strategisch plan is nu een extern bureau benaderd, dit bureau gaat het plan onderzoeken en ontwikkelen. Het maken van een strategisch plan voor de komende jaren geeft antwoord op vragen als wie ze willen zijn, op welke doelgroep en kansen ze zich richten, wat ze daarmee bereiken en hoe ze dat doen. Met andere woorden, men wil een professionaliseringsslag maken en zo het voortbestaan van de Trudo Weekendschool borgen.

In het kader van onze ambitie om extra te investeren in projecten waarbij alle kinderen gelijke kansen hebben is dit een prima initiatief. Daarom heeft onze stichting een bijdrage van € 17.376,- voor de strategieontwikkeling en implementatie aan de Trudo Weekendschool toegekend, alsook een bijdrage van jaarlijks € 20.000,- voor de komende 3 jaar om de professionele inzet te waarborgen.