T+REIZEN is een project van T+HUIS, een van de eerste social design organisaties in Eindhoven. Bij T+HUIS staan kinderen centraal en zijn zij meer dan een doelgroep, want zij zijn immers de experts wat betreft hun eigen situatie. Iedere groep kinderen heeft andere behoeftes, wensen en kwaliteiten, afhankelijk van hun interesses, motivatie en sociaal culturele leefomgeving. Door dit als uitgangspunt te nemen voor het onderzoeksproces creëert T+HUIS educatieve programma’s gebaseerd op nieuwsgierigheid van kinderen, in plaats van een vooraf bepaalde strategie over educatie.

Het T+HUIS is werkzaam in de wijken Oud Woensel en Kruidenbuurt, beiden actiegebieden van de gemeente Eindhoven. De wijk Oud Woensel wordt gekenmerkt door diversiteit. De wijk huisvest een groot aantal verschillende nationaliteiten en generaties.

Onlangs heeft T+HUIS een nieuw programma ontwikkeld: T+REIZEN

T+REIZEN neemt kinderen mee op een unieke reis binnen het bedrijfsleven. Kinderen uit kwetsbare situaties krijgen de kans om zich op de toekomst te oriënteren. Tijdens een T+REIS worden kinderen opgenomen als innovatieteam binnen een bedrijf. Ze doorlopen een creatief proces om antwoorden te zoeken op een bedrijfsvraagstuk. Dit levert verrassende en inspirerende inzichten op voor bedrijf en samenleving. Daarnaast krijgen kinderen de kans om al doende talenten en ambities voor de toekomst te verkennen. Een ervaringsgerichte aanpak die voor iedereen wat oplevert!
In de pilotfase heeft een groep kinderen een bezoek gebracht aan een groot hotel en een bank in Eindhoven.

Kansarme kinderen

T + REIZEN sluit goed aan bij onze doelgroep kansarme kinderen, omdat het kinderen mogelijkheden biedt die ze van thuis minder snel krijgen en wij hebben dan ook een bijdrage van € 12.000,- toegekend voor het verder ontwikkelen en verduurzamen van het project.