Alle kinderen mogen meedoen
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen.

Stichting Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Regio Asten-Someren
Stichting Leergeld Asten-Someren bestaat sinds april 2015 en heeft in de afgelopen 2 jaar al vele kinderen blij kunnen maken. Uniek aan de leergeld methode is dat hun intermediairs altijd op huisbezoek gaan in alle gezinnen die een aanvraag doen. Zij beoordelen met eigen ogen de situatie en werken vanuit een grote mate van anonimiteit, om zo de privacy van de aanvragers te waarborgen. Dit omdat er nog een groot taboe rust op armoede waardoor mensen grote moeite hebben om met hun situatie naar buiten te treden.

Fietsen voor asielzoekers
Bij deze huisbezoeken komen de intermediairs steeds vaker bij gezinnen van vluchtelingen, waar een grote behoefte is aan fietsen voor hun kinderen. De gezinnen kunnen deze als gevolg van hun lage inkomsten niet zelf aanschaffen. Stichting Leergeld Asten-Someren wil graag helpen en heeft een beroep gedaan op ons fonds voor de financiering van een 40-tal fietsen. Het betreft 2e hands fietsen die worden geleverd door lokale ondernemers, die hiervoor een speciale prijs hanteren.

Omdat de activiteiten van Stichting Leergeld heel goed passen binnen onze doelstelling, en een fiets in onze samenleving bijna onmisbaar is, hebben wij een bedrag van € 6.000,- beschikbaar gesteld voor de financiering van 40 fietsen voor de kinderen van deze vluchtelingen in de regio Asten-Someren.