Ex-schoolverlaters worden rolmodel
Met het PSV Jongerenteam wil men het aantal vroegtijdige schoolverlaters verminderen. Dit gebeurt door ervaringsdeskundigen hun verhaal te laten vertellen.
Alle jongeren die in het PSV Jongerenteam zitten zijn ex-schoolverlaters die om verschillende redenen zonder diploma stopten met hun opleiding, maar inmiddels weer onderwijs volgen aan het ROC in Eindhoven. Tijdens bezoeken aan middelbare scholen (veelal vmbo en mbo) in Eindhoven en omgeving geven de jongeren, door het vertellen van hun eigen verhaal, voorlichting over het belang van onderwijs. Jongeren die deelnemen aan het jongerenteam krijgen een aantal trainingen om hun verhaal zo goed mogelijk te vertellen aan andere leerlingen, en zijn een rolmodel voor hen. Ze bezoeken gemiddeld één keer per maand een school, in groepjes van 4 jongeren.

Succesvol
Het PSV Jongerenteam is gestart in maart 2010, nadat een pilot in Amsterdam succesvol was gebleken en het Ministerie van OCW het project landelijk wilde uitrollen. Eindhoven was de eerste stad waar het project na Amsterdam van start is gegaan. Tot 2015 was de organisatie in handen van het Summa college, daarbij ondersteund door PSV Foundation. Vanaf augustus 2015 heeft PSV Foundation de leiding en ondersteunt het Summa college in het coachen en het op peil houden van het team. In 2017 is de zelfstandige stichting opgericht –PSV Foundation- die vanaf 2017 verantwoordelijk is voor de uitvoering en financiering van het project.

Betere kansen op betere toekomst
Het blijkt dat een positief verhaal over op school blijven, van leeftijdgenoten die zelf een verhaal hebben waar de jongere zich in herkent, werkt. En een jongere die zijn schoolopleiding afmaakt heeft een betere kans op de arbeidsmarkt, en daarmee een betere toekomst.
Ons bestuur heeft een positief gevoel bij dit project wat ook prima aansluit bij onze doelstelling, daarom is een bijdrage van € 9.100,-- beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten.