Het aantal dak- en thuislozen in Nederland is de afgelopen jaren sterk gestegen, volgens cijfers van het CBS is het aantal tussen 2009 en 2016 gestegen met 74 procent, van 18.000 naar 31.000. Springplank is een organisatie die vanaf het begin dat mensen zonder werk en woning binnenkomen, de focus legt op een snelle koppeling naar participatie en duurzame uitstroom op de gebieden Werk, Wonen en Sociale Basis.

Nieuwe voordeur

Bij Springplank is begin 2020 de beweging gemaakt naar een nieuwe voordeur, waar mensen die kunnen en willen veranderen de kans krijgen om op korte termijn door participatie vooruit te komen, genaamd Opstart040. Opstart is een bed-bad-brood voorziening voor mensen zonder werk en woning, maar die wel willen en kunnen participeren. Bij Opstart zet Springplank direct werk als katalysator in om zo een goede start te maken. Dit betekent concreet dat vanaf dag twee een bepaalde vorm van activering en participatie verwacht wordt van een kandidaat, gedurende het gehele Opstart verblijf. Springplank is ervan overtuigd dat deze vorm beter aansluit op de veranderende doelgroep van mensen zonder werk en woning.

Opstart040

Springplank zag regelmatig mensen bij de nachtopvang bivakkeren die beter en sneller geholpen konden worden. Studies wijzen uit dat het voor een grote groep mensen nog problematischer wordt om weer aan te haken in de samenleving na verblijf van enkele weken in de nachtopvang. Daarom is met Springplank de stap gezet naar Opstart040. In Opstart040 is iedereen welkom voor een kopje koffie of thee, al is het maar voor een juiste verwijzing of gewoon voor een goed gesprek.

Thomas van Villanova steunt

Stichting Thomas van Villanova heeft een bedrag van € 75.000,00 toegekend voor de inrichtingskosten van het pand aan de Bellfroidlaan in Eindhoven.