'Ready To Rock!' is een sociaal muziekproject dat is geïnitieerd door Kunstkwartier en Stichting Leergeld Helmond en wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Thomas van Villanova.

In samenwerking met LEV groep, ROC ter AA-studenten en de Helmondse muziekverenigingen, gaat een aantal docenten van Kunstkwartier aan de slag met leerlingen van drie participerende basisscholen in Helmond: Silvester Bernadette, De Vuurvogel en De Goede Herder. De lessen zijn na schooltijd, in de middag. Er zijn voor de leerlingen geen kosten verbonden aan het meedoen met Ready To Rock!

Hoe is het ontstaan?

Het project ‘Ready To Rock!’ is ontstaan door de vraag van stichting Leergeld om op muzikaal gebied wat te kunnen betekenen voor kinderen van groep 6, 7 en 8 op scholen in aandachtswijken door middel van muziekeducatie en samenspel.

Veel inwoners van verschillende wijken weten de weg naar Kunstkwartier moeilijk te vinden. Dit kan om verschillende redenen zijn, zoals geen vervoersmogelijkheden of weinig financiële draagkracht, maar ook kan het zijn dat creatieve activiteiten als muziek vrijwel geen rol spelen in de opvoeding of het dagelijks leven.

Muziek  als middel voor creatieve en sociale ontwikkeling

Het project biedt de gelegenheid te ervaren hoe het is om een instrument te leren bespelen, samen te spelen in een band en op te treden tijdens een festival in de wijk. Het project creëert daarmee kansen die de doelgroep van huis uit niet snel aangeboden zou krijgen.

Muziek wordt als middel gebruikt om creatieve en sociale ontwikkeling te stimuleren, meer zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen te creëren en een beroep te doen op het verantwoordelijkheidsgevoel van de deelnemende kinderen. ‘Ready To Rock!’ wil daarnaast op de leefwereld van de kinderen vergroten. Middels dit project komen zij in aanraking met verschillende organisaties en leeftijdsgenoten van verschillende andere scholen. Via ‘Ready To Rock!’ wordt hun netwerk vergroot.

Ready to Rock!-festivals in 2016

Uiteindelijk zullen de verschillende bands acte de présence geven op de Ready to Rock!-festivals die in de zomer van 2016 georganiseerd zullen worden.

Het hele traject loopt van november 2015 t/m eind schooljaar 2016 (week van 18 juli). Mogelijk vervolg in het schooljaar 2016/2017.