Training Rots en Water


Levenskracht

‘Levenskracht’ is een uitstapprogramma voor sekswerkers in de regio Brabant/Limburg.
Het is in 2010 van start gegaan voor de sekswerkers die nog werkzaam waren op de Tippelzone in Eindhoven, met als doel het bieden van betere leefomstandigheden en een humaan bestaan. Inmiddels biedt het Leger des Heils hulp aan sekswerkers met diverse achtergronden en ervaringen, mits ze uit de regio komen en willen uitstappen. Samen met Avans Hogeschool uit Den Bosch hebben zij een methodiek ontwikkeld om een zo goed mogelijke begeleiding te bieden die passend is bij deze doelgroep.

Terecht
Naast het uitstapprogramma ‘Levenskracht’ runt het Leger des Heils ook een info- en adviescentrum genaamd ‘Terecht’. Het inloop- en adviescentrum heeft als doel positieverbetering van (ex)sekswerkers door het bieden van activiteiten gericht op empowerment, het geven van informatie, voorlichting en advies. Zij willen het stigma rondom sekswerkers doorbreken door het zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Rots en Water
Om de sekswerkers meer te kunnen bekrachtigen starten zij met de trainingen ‘Rots en Water’, dit is een soort weerbaarheidstraining voor sekswerkers. Ze leren op een andere manier met hun lichaam bezig te zijn, om weer bij hun gevoel te komen, aan te geven wat wel of niet goed voelt en leren opnieuw hun grenzen kennen.
Om deze trainingen te kunnen bieden volgens het Rots en Water concept hebben zij materialen nodig die ze kunnen inzetten bij de oefeningen die ze geven. Deze materialen zijn duurzaam zodat ze zeker meerdere jaren gebruikt kunnen worden.
Het benodigde geld voor de aanschaf van deze materialen (€ 1.666,25) heeft onze stichting hiervoor beschikbaar gesteld.