Stichting Ik Wil in Eindhoven biedt activiteiten, cursussen en informatiebijeenkomsten aan en richt zich vooral op (anderstaligen) vrouwen, kinderen en jongeren.

In de verbouwde Pastoor van Ars kerk start het project ‘Ik Wil Meedoen’. In de vorm van een Community (Elf13) organiseert men activiteiten die gericht zijn op het  bereiken, stimuleren, enthousiasmeren en activeren van mensen vanuit hun talent. Het gaat dan vooral om kwetsbare bewoners van stadsdeel Woensel-Zuid in Eindhoven.

Doel van het project is om de maatschappelijke participatie van de bewoners te verhogen en ze een actieve(re) rol in de samenleving te laten vervullen.

Thomas van Villanova heeft een bijdrage gedaan voor de opstartkosten en aanschaf van materialen voor de cursussen.