Wat doet Humanitas?
Humanitas is een organisatie die het doel heeft om mensen te helpen die het even niet alleen redden. De dienstverlening is kleinschalig (maatjescontacten, huisbezoek), persoonlijk (van mens-tot-mens) en wordt lokaal georganiseerd.

Laagdrempelige inloop voor mensen met financiële vragen
Humanitas Eindhoven is in 2015 gestart met Thuisadministratie in de regio Eindhoven. Met inzet van vrijwilligers worden mensen tijdelijk ondersteund om hun financiële administratie op orde te krijgen én te houden. Dit draagt bij aan de mogelijkheid om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving. Deze pilot was een groot succes, maar het bleek dat er ook behoefte bestaat aan een laagdrempelige inloop voor mensen die financiële vragen hebben en ondersteuning nodig hebben bij het invullen van (digitale) formulieren of bij de financiële administratie. Dit is de reden dat Humanitas naast de Thuisadministratie komend jaar wil starten met een Financieel Café in de regio Eindhoven (de Kempen).

Sterker en zelfbewuster door Eigen Kracht
De opzet is dat mensen preventief ondersteund worden bij financiële vragen, zodat verdergaande maatregelen (bijv. ontruiming, afsluiting van gas/water/licht, traject schulddienstverlening) kunnen worden voorkomen.
Humanitas wil mensen vroegtijdig op een laagdrempelige manier en in een informele sfeer begeleiden en coachen om zo hun financiële zelfredzaamheid te vergroten.
Er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden en wensen van de hulpvrager. De eigen kracht van burgers wordt aangesproken. Dit maakt hen sterker en zelfbewuster.

Stichting Thomas van Villanova heeft aan dit initiatief een donatie toegekend voor de kosten van PR en communicatie en de aanschaf van een laptop.