De Schoolschrijver
Onlangs mochten wij een kijkje nemen in groep 5 van basisschool Westwijzer in Helmond. Hier loopt traject De Schoolschrijver, dat bedoeld is voor taalzwakke scholen. Uit diverse onderzoeken en evaluaties met deelnemende scholen blijkt dat basisscholen, die ermee worstelen om het niveau van laagtaalvaardige kinderen omhoog te brengen, baat hebben bij de inzet van De Schoolschrijver.

Kinderboekenschrijvers worden idolen
Op deze basisscholen worden kinderboekenschrijvers ingezet, de Schoolschrijvers. Een half schooljaar lang komt de Schoolschrijver (bij Westwijzer is dit kinderboekenschrijfster Anja Vereijken) iedere week in de klas. Zij neemt de leerlingen mee naar de wereld van verhalen, maakt de kinderen nieuwsgierig naar taal en enthousiasmeert hen voor lezen en schrijven.
Het blijkt zelfs dat de kinderen van Westwijzer hun Schoolschrijver Anja zien als een idool! Zij wordt met open armen ontvangen in de klassen en maakt kinderen én leerkrachten enthousiast om meer met taal, lezen en schrijven te doen. Haar schoolschrijversbrievenbus op school, waar alle leerlingen hun opdrachten of verhaaltjes kunnen posten, zit dan ook vaak behoorlijk vol.

Website Anja Vereijken

Kinderen verzamelen in de klas al hun verhalen en opdrachten in het mapje ‘Mijn verhalen en avonturen’, en hebben daarna een eigen verhalen-/avonturenbundel om met plezier in terug te lezen.

Schot in de roos
Het voordeel van een schoolschrijver ín de school, die dus niet eenmalig de klas bezoekt en weer verdwijnt, maar wekelijks terugkomt en de resultaten van de opdrachten met alle kinderen bespreekt, blijkt een schot in de roos. Kinderen die voorheen niet of nooit lazen blijken het nu leuk te vinden om voor te lezen uit een boek, of vertellen een zelf verzonnen verhaal. Hun eventuele talent kan hierdoor ontdekt en gestimuleerd worden. En ook ouders krijgen handvatten om het lees- en schrijfplezier van hun kinderen te stimuleren.

Leesplezier, talentontwikkeling en woordenschat
Het doel van dit project: bevordering van leesplezier, talent- en woordenschatontwikkeling van de kinderen, wordt dus ruimschoots bereikt en is een waardevolle én noodzakelijke aanvulling op het reguliere taalonderwijs. Scholen blijken ontzettend blij met het effect van De Schoolschrijver: de kinderen lezen meer, vragen om boeken en gaan uit zichzelf verhalen schrijven. Kinderen die van huis uit niet vanzelfsprekend in aanraking komen met literatuur en boeken worden door dit project dus extra gestimuleerd, het maakt hen sterker in taal en daarmee sterker voor hun toekomst.