Theatervoorstelling door ervaringsdeskundigen
Door de gezamenlijke Kerken van Helmond is het initiatief genomen om de theatervoorstelling “De OmZieners” op te laten voeren in theater Het Speelhuis te Helmond op zaterdag 13 oktober 2018. Het theaterstuk gaat over de kwetsbaarheid die armoede met zich meebrengt op elk levensterrein: arbeidsparticipatie, gezondheid, scholing, huisvesting etc. Ervaringsdeskundigen brengen die kwetsbaarheid op een indringende manier en met een gezonde dosis humor voor het voetlicht.
De voorstelling wordt uitgevoerd door de Joseph Wresinski Cultuurstichting, een multicultureel theatercollectief van mensen die in armoede leven en professionele theatermakers. Met de voorstelling willen zij een gesprek op gang brengen over de vraag hoe de participatiesamenleving een waardige plaats kan bieden aan mensen in kwetsbare situaties.

Gratis toegankelijk
Voor de voorstelling worden speciaal mensen uitgenodigd die armoede ervaren, maar ook mensen die met hen omgaan, vrienden en bekenden, hulpverleners en mensen met belangstelling voor dit thema. De voorstelling is gratis toegankelijk, in de pauze en na afloop wordt aan de bezoekers een drankje en hapjes aangeboden. Na afloop van de voorstelling is er gelegenheid om met de spelers en makers van het stuk in gesprek te gaan.

Armoede – het kan iedereen overkomen
Het onder de aandacht brengen van wat armoede met een mens doet is belangrijk. Dit om bij mensen die het beter getroffen hebben duidelijk te maken dat armoede niet per se eigen schuld is en dat het iedereen kan overkomen. Omdat de voorstelling gratis toegankelijk is, is het ook voor de doelgroep zelf mogelijk om deze voorstelling bij te kunnen wonen. En omdat de doelgroep behoort tot de primaire doelstelling van onze stichting, hebben wij € 2.500,- beschikbaar gesteld voor dit initiatief.