VoorleesExpress

VoorleesExpress

De LEVgroep Helmond heeft het project VoorleesExpress de afgelopen vier jaar in Helmond uitgevoerd. Dit is een programma, ontwikkeld door VoorleesExpress Nederland, om laaggeletterdheid te verminderen. Lees verder in ...

PSV Jongerenteam

PSV Jongerenteam

Met het PSV Jongerenteam wil de PSV Foundation het aantal vroegtijdige schoolverlaters verminderen. Dit gebeurt door ervaringsdeskundigen hun verhaal te laten vertellen. Het blijkt dat een positief verhaal over op sch ...

Trudo Weekendschool

Trudo Weekendschool

De Trudo Weekendschool geeft aan alle kinderen, met name uit de sociaal economisch zwakke plekken van Eindhoven, de kans om hun horizon te verbreden en hun ambities en ware potentieel te verzilveren. De ambitie van de W ...

1 2