Projecten die wij ondersteunen

Het hoofdbestanddeel van onze donaties bestaat uit projecten op het gebied van

 • maatschappelijke opvang
 • educatie, opvang en preventie van kansarme jeugd
 • bestrijding van armoede

We steunen het liefst nieuwe en vernieuwende initiatieven die een duurzaam verschil maken voor groepen jongeren en/of volwassenen.

Onze donatie is bestemd voor investeringskosten en bij hoge uitzondering voor exploitatiekosten in de opstartfase van een project, waarbij een maximum geldt van drie jaar.

Daarnaast kunt u ook een aanvraag indienen voor ondersteuning van projecten met een breder sociaal-maatschappelijk karakter, waarbij het een pre is als het project gericht is op het voorkomen van uitsluiting van kansarme groepen.

Aanvraagprocedure

De organisatie, stichting of vereniging of de rechtspersoon die het project initieert stuurt een officieel schriftelijk verzoek (bij voorkeur per e-mail) naar het secretariaat van Stichting Thomas van Villanova (zie contactgegevens). Dit verzoek moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • een duidelijke omschrijving van het project
 • het plan van aanpak/projectplan
 • kostenbegroting en dekkingsplan
 • een overzicht van andere fondsen die benaderd worden
 • een uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • een kopie van de geldende statuten
 • de meest recente jaarrekening

U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy statement.

Overige voorwaarden

 • Het project mag in principe nog niet gestart zijn.
 • Er is sprake van een aantoonbare financiële noodzaak voor de aanvraag.
 • Er is sprake van een breed financieel draagvlak en de doorgang van een project of activiteit is niet geheel afhankelijk van onze ondersteuning.
 • Een organisatie of rechtspersoon kan maximaal drie maal (eenmaal per jaar) een aanvraag indienen voor ondersteuning van eenzelfde soort project.
 • De projecten vinden in principe plaats in de regio Zuidoost-Brabant en bij hoge uitzondering elders.

Ons bestuur vergadert vijf maal per jaar, de gemiddelde behandeltijd van een aanvraag is twee tot drie maanden. U krijgt schriftelijk bericht van de bestuursbeslissing. Als uw aanvraag voor een donatie in aanmerking komt, maken we onze bijdrage uitsluitend over naar de organisatie die het verzoek indient.