Sociaal Fonds

Voor individuele noodhulp aan mensen die buiten hun schuld in de financiële problemen zijn geraakt hebben we het Sociaal Fonds. Hieruit verstrekken we giften en renteloze leningen, zodat deze mensen kunnen voorzien in hun basisbehoeften.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor het betalen van achterstanden op het gebied van huren, energie, ziektekostenverzekering, leefgeld, aanschaf van huisraad en kleding.

Hulpverleners van organisaties die zich bezighouden met Maatschappelijk werk en Woonbegeleiding kunnen een aanvraag indienen.

Aanvraagprocedure

Het is van belang dat u als hulpverlener de cliënt al langer begeleidt en goed bekend bent met de leefsituatie van de cliënt. Cliënten zelf kunnen geen aanvraag indienen.

Organisaties voor Bewindvoering en Budgetbeheer kunnen geen aanvraag indienen, tenzij in samenwerking met een hulpverlener vanuit Maatschappelijk werk en/of Woonbegeleiding. Laatstgenoemde instanties moeten de uiteindelijke aanvraag indienen.

Uw aanvraag moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • een volledig ingevuld Formulier Aanvraag financiële steun SF (download pdf, 226 KB)
  • een begeleidende brief
  • een beschrijving van de sociale achtergrond en de oorzaak van de problemen
  • een plan van aanpak/toekomstperspectief
  • een overzicht van andere fondsen die benaderd worden

U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy statement.

Het formulier en de aanvullende documentatie stuurt u (bij voorkeur per e-mail) naar het secretariaat van Stichting Thomas van Villanova (zie contactgegevens).

De behandeling van een aanvraag neemt over het algemeen enkele dagen in beslag. U krijgt schriftelijk bericht van de bestuursbeslissing. Als uw aanvraag gehonoreerd wordt, kan onze bijdrage uit het Sociaal fonds bestaan uit een gift of uit een renteloze lening. We maken het bedrag uitsluitend over naar de organisatie die het verzoek indient.