Projecten

Professionele hulpverleners, sociaal-maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van een – bij voorkeur nieuw en vernieuwend – project dat gericht is op maatschappelijke opvang, educatie, opvang en preventie van kansarme jeugd en bestrijding van armoede.

Meer over projecten

Individuele noodhulp

Als het gaat om individuele noodhulp, kan alleen een professionele hulpverlener die verbonden is aan een organisatie voor maatschappelijk en/of welzijnswerk de aanvraag indienen.

Meer over individuele noodhulp

 

Vanaf 1 juli 2019 is het voor muziekverenigingen en koren niet meer mogelijk om een aanvraag te doen voor ondersteuning van een project of uitvoering. Dergelijke activiteiten passen niet binnen onze doelstelling, maar zijn de laatste jaren incidenteel ondersteund vanuit een bedrag dat wij in 2012 van een andere stichting ontvingen ten behoeve van aanvragen van muziekverenigingen. Het beschikbare bedrag is inmiddels opgebruikt waardoor wij deze aanvragen niet langer honoreren.