Stichting Thomas van Villanova wil het verschil maken

Niet alle mensen hebben dezelfde kansen. Zelfs Nederland kent armoede en maatschappelijke problemen. Bij volwassenen, maar ook bij kinderen en jongeren. Wij steken daar graag financieel een stokje voor.
Nieuwe initiatieven voor maatschappelijke opvang en kansarme jeugd in Zuidoost-Brabant kunnen op ons rekenen.
Vraag nu - digitaal - steun aan!

Kansarme of kwetsbare mensen raken gemakkelijk geïsoleerd of buitengesloten. Terwijl een klein duwtje in de rug voldoende kan zijn om hun leven terug op de rails te krijgen. Stichting Thomas van Villanova ondersteunt organisaties die hun werk precies daar doen, tussen de wal en het schip. Professionele hulpverleners, sociaal-maatschappelijke partijen, stichtingen en verenigingen. Stuur je aanvraag voor je project of voor individuele noodhulp in. Cliënten en individuele personen kunnen niet zelf een aanvraag indienen, houd daar dus rekening mee.

wij hebben het vermogen om jullie prachtwerk te betalen

Klik hier als u wilt weten of u in aanmerking komt voor een financiële ondersteuning

Projecten