Niet iedereen heeft de kansen voor het grijpen. Ook in ons land hebben volwassenen, kinderen en jongeren te maken met armoede en maatschappelijke problemen.

Voor die mensen wil Stichting Thomas van Villanova een verschil maken.

Dat doen we door financiële steun te verlenen aan nieuwe en vernieuwende initiatieven en activiteiten op het gebied van maatschappelijke opvang en kansarme jeugd. We richten ons daarbij op de regio Zuidoost-Brabant, omdat daar de oorsprong van onze stichting ligt.

Daarnaast ondersteunen wij vanuit de historie projecten op de Nederlandse Antillen.

FIN - vereniging van fondsen in NederlandStichting Thomas van Villanova is lid van de FIN, de belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland.

Lees verder >>

Vanaf 1 juli 2019 is het voor muziekverenigingen en koren niet meer mogelijk om een aanvraag te doen voor ondersteuning van een project of uitvoering. Dergelijke activiteiten passen niet binnen onze doelstelling, maar zijn de laatste jaren incidenteel ondersteund vanuit een bedrag dat wij in 2012 van een andere stichting ontvingen ten behoeve van aanvragen van muziekverenigingen. Het beschikbare bedrag is inmiddels opgebruikt waardoor wij deze aanvragen niet langer honoreren.