Niet iedereen heeft de kansen voor het grijpen. Ook in ons land hebben volwassenen, kinderen en jongeren te maken met armoede en maatschappelijke problemen.

Voor die mensen wil Stichting Thomas van Villanova een verschil maken.

Dat doen we door financiële steun te verlenen aan nieuwe en vernieuwende initiatieven en activiteiten op het gebied van maatschappelijke opvang en kansarme jeugd. We richten ons daarbij op de regio Zuidoost-Brabant, omdat daar de oorsprong van onze stichting ligt.

Daarnaast ondersteunen wij vanuit de historie projecten op de Nederlandse Antillen.